ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Фирмата SENSILAB farmacevtska družba d.o.o. (SENSILAB ООД фармацевтична компания), Веровшкова улица 55a, 1000 Любляна, Словения, имейл info@sensilab.com (наричан по-долу: Sensilab или нейният доставчик или оператор на лични данни) съобщава политиката за поверителност на клиентите и посетителите на уебсайта.

В Sensilab оценяваме вашата поверителност и поради тази причина винаги защитаваме вашите данни внимателно. Всички предоставени данни са защитени от неупълномощено навлизане на трети лица, което гарантира, навигирането в сайта без грижи и проблеми заедно с компанията Sensilab. Тази Декларация за поверителност може да бъде променена или допълнена по всяко време без предупреждение или предизвестие. Използвайки уеб страниците на доставчика след модификация или допълване, лицата автоматично потвърждават, че са съгласни с извършените промени и допълнения.

Всички наши онлайн дейности са в съответствие с европейското законодателство (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (Директива за обща защита на данните или GDPR) и конвенциите на Европейския Съвет (ETS No. 108, ETS No. 181, ETS No. 185, ETS No. 189)) и националното законодателство на Република Словения (Закон за защита на личните данни (ZVOP-1, Url RS- Официален вестник на Република Словения № 94/07), Закона за електронната търговия на пазара (ЗЕПТ, УрлСР - Официален вестник на Република Словения № 96/09 и 19/15) и др.).

Декларацията за поверителност включва правната рамка за защита на информацията, която операторът придобива от Вас по време на посещението Ви на уебсайта на Sensilab или при свързване с нас по друг начин (чрез покупки по телефона или в нашите физически магазини).

Операторът и упълномощеното лице със сигурността на данните

Операторът на лични данни е SENSILAB farmacevtska družba d.o.o. (Фармацевтична компания SENSILAB ООД), Веровшкова улица 55a, 1000 Любляна, Словения.

В компанията Sensilab е поставено лице, което отговаря за защитата на личните данни, лице, което може да бъде потърсено на dpo@sensilab.com.

Лице, отговарящо за защитата на данните

Компания

JK Group d.o.o., Стегне 27, 1000 Любляна, Словения

Имейл

dpo@jkgroup.si

Лични данни

Личните данни са информацията, която Ви идентифицира като конкретно лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическото лице може да бъде идентифицирано, когато то може да бъде определено пряко или непряко, по-специално чрез идентифициране на идентификатора, като например име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или като се посочат един или повече фактори, които са характерни за физическото, физиологичното, генетичното, духовното, икономическото, културното или социалното естество на индивида.

Операторът, в съответствие с целите, изложени в тази политика, събира следните лични данни:

 • лични данни за потребителя (име и фамилия, домашен адрес, дата на раждане, място);
 • данните за връзка и данните за комуникацията Ви с оператора (имейл адрес, телефонен номер, дата, час и съдържание на имейл или електронна комуникация, време и продължителност на телефонните обаждания, )
 • каналът и кампания - начина, по който получавате членството, т.е. източника, чрез който влизаме в контакт с оператора (уебсайт и рекламна кампания, съответно извършената програма, кол център, физически магазин);
 • данни за всички Ваши покупки и издадени фактури (дата и място на закупуване, закупени артикули, цени на закупените артикулите, общи покупки, начин на плащане, адрес на доставка, номер и дата на фактурата, данните за лицето, издало фактурата и т.н.) и данни за резолюцията на приложението на продукта;
 • данни за Вашето използване на уебсайта на оператора (дати и часове на посещения на уебсайта, посетени страници, URL, време, прекарано на всяка страница, брой посетени страници, общо време на посещение в уебсайта , настройки, направени на уеб страницата), както и данни за Вашето използване (четене) на съобщения (електронна поща, SMS), получени от оператора.
 • доброволно предоставените данни чрез попълване на различните форми, които потребителят използва онлайн, например наградни конкурси, конфигуратори за идентифициране на оптимални продукти;
 • други данни, които потребителят доброволно предоставя на оператора при поискване от него.

Доставчикът не събира личните ви данни, освен ако не ги предоставите, а именно, когато правите поръчки за продукти или услуги или се абонирате за онлайн новини и др.

Периодът от време, в който Доставчикът съхранява събраните данни, е дефиниран подробно в секцията "Съхраняване на лични данни" на тези правила.

Целта на събиране и обработване на личните данни

Доставчикът събира и обработва вашите лични данни въз основа на следните правни основания:

 • въз основа на закона и договорните отношения
 • въз основа на съгласието на физическото лице и
 • законен интерес

Законово и договорно обработване на лични данни

В случай, в който предоставянето на лични данни е договорно задължение, задължение, което е необходимо за сключването и изпълнението на договора с доставчика или правно задължение, трябва да предоставите Вашите лични данни; ако не предоставите личните си данни, не можете да сключите договор с доставчика, доставчикът не може да ви предостави услуги или да Ви достави продукти в съответствие с договора, защото няма необходимите данни за изпълнение на договора.

Причината за обработване на данните

Подробно обяснение

Сключване и изпълнение на договора

Сключване и изпълнение на договора с доставчика, включително чрез изпълнението на Вашите поръчки от доставчика (доставка на продукти и предоставяне на услуги), комуникация с вас, проверка на вашите плащания и изпълнение на други задължения на вашия доставчик и / или вас (законният интерес на доставчика за обработката на вашите лични данни, точка (ф) от член 6(1) от GDPR),

Директно информиране на клиентите за специални оферти, отстъпки и друго съдържание по имейл или SMS

В компания Sensilab d.o.o. въз основа на законния ни интерес ZEKom-1 (Закон за електронните съобщения в Република Словения, който се изпълнява съгласно Парламентарната Директива и Европейски Съвет 2002/58 / ЕО от 12 юли 2002 г.), ние информираме от време на време нашите купувачи за продукти, услуги, отстъпки и друго съдържание, Клиентът може по всяко време да поиска прекратяване на такова комуникация и обработка на лични данни.

Клиентът може по всяко време да прекрати обработката на данни, като изпрати имейл до dpo@sensilab.com или като попълни следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo

Обработка, основана на законни интереси

Потребителят може също да обработва данните на база законните интереси, освен ако тези интереси преобладават над интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. В случаи на легитимен интерес, доставчикът винаги извършва оценка в съответствие с Общия регламент за защита на данните.

Целта на обработката

Подробно обяснение

Обща статистическа обработка на данни за клиентите и поръчките на потенциални клиенти (контакти) чрез анализ на продажбите, повторни покупки, съвкупно поведение на купувачите, оптимизиране на рекламите и цялостна оптимизация.

В Sensilab d.o.o. Извършваме вътрешни анализи на продажбите, поведението на клиентите за оптимизиране на рекламите, например:

 • Ние наблюдаваме продажбите във всички канали (интернет, магазини, кол център)
 • Ние наблюдаваме колко клиенти купуват многократно, колко често и на какви стойности
 • Ние наблюдаваме статистическите данни за продажбите, средната стойност количката с покупки, броя поръчани продукти и подобни данни
 • Следим имейли, SMS, телефонни обаждания и различни реклами (телевизионни реклами, радио реклами, интернет реклами) и оптимизираме нашите рекламни кампании (решаваме какво, къде и на кого рекламираме)

Такъв статистически мониторинг ни помага да оптимизираме цялостната дейност и рекламата, като въз основа на това можем да предложим на потребителите достъпни цени и услуги.

Достъп до предишните данни за поръчките от консултантите на кол центъра на Sensilab за по-добри оферти

Когато се обадите на Sensilab (или съответно когато ние Ви се обадим) или когато посетите нашите магазини, съветниците ни имат достъп до личните ви данни и историята на пазаруването Ви, въз основа на които можем да Ви предложим по-добри оферти.

Ако не желаете, можете по всяко време да прекъснете обработката на данни, като изпратите имейл до dpo@sensilab.com или като попълните следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo.

Предотвратяване на измами при поръчка Обработката на данните от поръчка на разстояние се обработват, за да се предотвратят измамите

В компанията Sensilab d.o.o. въз основа на законния ни интерес да обработва данни за поръчки от разстояние, за да определим дали клиентите или кои клиенти поръчват стоки с плащане при доставка и след това да не ги приемат от куриера, това причинява вреда на компанията, която искаме да избегнем.

След като тези клиенти са идентифицирани, те вече няма да могат да поръчват с наложен платеж, а само предварително с картата.

Автоматичен имейл, за да се откажете от кошницата с покупки. Автоматичен имейл, който казва на потребителите, че са започнали процес на онлайн пазаруване

В компанията Sensilab d.o.o въз основа на законния ни интерес към потенциални купувачи, които са започнали процеса на закупуване, но не са го завършиха, понякога изпращаме имейли, с които ги информират, че не са завършили процеса на покупка, с цел да помогнем на потенциалните клиенти да завършат покупките или да им предоставим допълнителна информация.

Ако не желаете това, можете по всяко време да прекратите обработката, като изпратите имейл до dpo@sensilab.com или като попълните следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo.

Комуникация на база (имейл, SMS, телефонно обаждане, поща, браузър реклами, интернет информация, социални мрежи) ви показва специални оферти, отстъпки и друго съдържание, което можете да намерите интересно

Ето защо използваме следната информация за вас:

 • Демографски данни (пол, дата на раждане, възраст, адрес)
 • История на покупките (закупени продукти, дата на закупуване, брой покупки)
 • Анализиране на поведението на потребителите на сайтовете на Sensilab (проверка на продуктите и съдържанието на сайта), без използването на тези данни за създаване на потребителски профили
 • Вашата дейност (отваряне на имейл, кликване върху съдържание, покупки) относно съдържанието, което получавате от нас.

По този начин не използваме нито един профил автоматични или полуавтоматично, а само избираме подходящите получатели за отделни съобщения. В този смисъл никога не обработваме данните на отделен човек, а извършваме обобщена обработка на по-големи групи.

Въз основа на тези данни можем да решим кои съобщения да получавате от нас:

 • Кои продукти и съдържание ще Ви покажем (например, за стави, детоксикация, отслабване и т.н.), така че споделеното съдържание да е колкото се може по-интересно за Вас.
 • Какви оферти ще получите (клиентите с повече покупка или които пазаруват по-често ще получат по-добри оферти)
 • Колко често Ви изпращаме съобщения и през кой канал

Ако не желаете това, можете по всяко време да прекъснете обработката на данни, като изпратите имейл до dpo@sensilab.com или като попълните следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo.

Директна комуникация по телефона и пощата на клиентите. Директно известяване на специални оферти, отстъпки и друго съдържание чрез телефонни разговори и обикновена кореспонденция

В Sensilab d.o.o. въз основа на нашия легитимен интерес, понякога информираме купувачите за продукти, услуги, отстъпки и друго съдържание чрез телефонни обаждания и по обикновена поща. Клиентът може по всяко време да поиска прекратяване на такова известяване и обработка на лични данни.

Клиентът може по всяко време да прекрати обработката на данни, като изпрати имейл до dpo@sensilab.com или като попълни следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo.

Използване на персонализирани аудитории във Facebook с помощта на набор от Facebook рекламни програми ("Facebook Custom Audiences")

В Sensilab d.o.o. въз основа на легитимния ни интерес към рекламиране в интернет, ние използваме персонализирана аудитория във Facebook, за да реализираме персонализирана комуникация, основана на законни интереси или в рамките на общите условия, с които сте се съгласили да получавате персонализирани оферти и съдържание въз основа на потребителския Ви профил.

Тази услуга работи по следния начин:

 1. Вашият имейл адрес, който сме придобили в резултат направена покупка или в резултат на доброволното му предлагане, го качваме във Facebook.
 2. Facebook проверява в своята база данни, ако собственикът на имейл адреса е потребител на Facebook.
 3. Ако не сте потребител на Facebook, няма да се случи нищо.
 4. Ако сте потребител на Facebook, Facebook ще ви добави към нов списък с персонализирани аудитории, които ще ни позволят изрично да показваме реклами.
 5. В резултат на това действие ще можем да Ви покажем във Facebook рекламите, които са интересни за вас, както и специалните ни оферти.

Ако не желаете това, можете по всяко време да прекратите обработката, като изпратите имейл до dpo@sensilab.com или като попълните следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo.

Обработка на данни въз основа на вашето съгласие

Операторът, въз основа на вашата самоличност, събира и обработва вашата лична информация за следните цели:

 • за да е сигурен, че имате достъп онлайн профила си и го използвате,  същия профил открит в онлайн магазина на вашия доставчик, както и поради техническите причини за управлението на сайта на вашия доставчик,
 • за да е сигурен, че имате достъп до конкретни информации, които са налични в уебсайта на вашия доставчик и онлайн профил,
 • за подготовка и изпращане на персонализиран информационен бюлетин, ако се абонирате за такъв,
 • за изпращане на търговски оферти и друго съдържание по имейл, SMS, обикновена поща или телефонни обаждания, когато няма друга база за това и сте дали Вашето съгласие,
 • всички други цели, за които конкретно сте съгласни за сътрудничество с оператора.

Потребителски профил, основан на негово съгласие

Политиката за поверителност управлява манипулирането на информацията, която Доставчикът получава за вас, когато посещавате и използвате нашия уеб сайт или сте му я предоставили по друг начин (електронна поща, SMS, телефонни обаждания, поща, информация от браузъра, информация от уеб страница ).

Тъй като искаме да ви предложим най-добрите оферти и най-доброто съдържание, според вашите нужди, с Вашето съгласие ще оформим профил, който ще улесни комуникацията.

Изграждаме профили въз основа на различни потребителски данни:

 • Демографски данни (пол, дата на раждане, възраст, адрес)
 • История на покупките (закупени продукти, дата на закупуване, брой покупки)
 • Анализиране на поведението на потребителите на сайтовете на Sensilab (проверка на продуктите и съдържанието на сайта), без използването на тези данни за създаване на потребителски профили
 • Вашата дейност (отваряне на имейл, кликване върху съдържание, покупки) относно съдържанието, което получихме.
 • По този начин ние избираме само подходящите групи получатели за отделни съобщения.

Въз основа на тези данни можем да решим кои съобщения ще получавате от нас:

 • Кои продукти и съдържание ще Ви покажем (например, за стави, детоксикация, отслабване и т.н.), така че споделеното съдържание да е колкото се може по-интересно за Вас.
 • Какви оферти ще получите (клиентите с повече покупка или които пазаруват по-често ще получат по-добри оферти)
 • Колко често Ви изпращаме съобщения и през кой канал

Ако не желаете това, можете по всяко време да прекратите обработката, като изпратите имейл до dpo@sensilab.com или като попълните следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo.

Ако искате да получите достъп до не-персонализирания имейл и не искате да получавате персонализирана информация, можете да се свържете с нас тук www.slimjoy.bg/dpo.

Обработка на чувствителни медицински данни в услугата SensiVital

Услугата SensiVital е безплатна мярка и консултантска услуга, която Sensilab използва в собствените си магазини. Потребителите на тази услуга получават:

 • Резултати от медицински измервания (Танита, Витастик, Оксиметър и други)
 • Личен анализ за подобряване на начина на живот и храненето
 • Консултация относно закупуването на най-подходящите хранителни добавки
 • Проактивна комуникация по отношение на посещението в магазина, направените измервания и покупки.

Събраните и обработени данни са както следва:

 • Име, фамилия, пол, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес
 • Данни по отношение на здравето, проблемите и целите
 • Данни за начина на живот
 • Данни за измервания и консултации (Tanita, Vitastiq, Oximetes и др.)

Ако не желаете това, можете по всяко време да прекратите обработката, като изпратите имейл до dpo@sensilab.com или като попълните следния формуляр www.slimjoy.bg/dpo..

Съхранение на личните данни

Доставчикът ще запази личните ви данни само докато е необходимо да се постигне целта, за която личните данни са били събрани и обработвани в последствие(например за да сме сигурни, че имате достъп и използвате онлайн профила си при Вашия доставчик и онлайн магазин, за завършване на Вашите поръчки от доставчика, за проверка на Вашите плащания и други задължения на Вашия доставчик и / или Вашите задължения, за да сме сигурни, че имате достъп до конкретната налична информация, за да се уверите, че можете да се възползвате от клуба Sensilab, за изпращане на информационни бюлетини от продавача и други подобни).

Доставчикът ще запази личните Ви данни, които обработва законно, за срока, предвиден в европейското законодателство за лични данни.

Доставчикът ще запази личните данни, които Доставчикът обработва за целите на упражняване на договорните отношения с физическо лице за срока, необходим за изпълнение на Договора, и за още 5 години след прекратяването му, освен ако няма спор относно Договора между вас и доставчика; в този случай Доставчикът ще запази данните за още 5 години от окончателното съдебно решение или арбитражно решение или сетълмент или ако не е имало правен спор за 5 години след уреждането на спора по взаимно съгласие.

Доставчикът ще запази личните данни, които обработва, въз основа на личното съгласие на лицето или на законния интерес, докато лицето отмени това съгласие. Доставчикът изтрива тази информация преди края на законовия период само когато целта на обработката на личните данни вече е постигната (например, ако Доставчикът прекрати организацията на клуб с промоции, Доставчикът ще изтрие всички събрани за тази цел лични данни, дори ако лицето, което е дало съгласието си за обработка на лични данни, за да получи членство в клуба, не е пожелало подобно действие) или ако законът предвижда това.

Договорна обработка на лични данни

Като физическо лице, Вие сте информирани и се съгласявате, че доставчикът може да повери отделни дейности за Вашите данни на други лица (наети преработватели). Наетите преработватели могат да обработват данните, поверени единствено от името на доставчика, в рамките на разрешението, дадено от доставчика (в писмен договор или друг правен акт) и в съответствие с целите, определени в настоящата политика за поверителност.

Наетите преработватели, с които доставчикът сътрудничи, са:

 • счетоводни фирми, адвокатски кантори и други юридически консултанти,
 • доставчици на услуги по обработка и анализ на данни,
 • доставчици на услуги за поддръжка на информационни системи,
 • доставчици на електронна поща (например Mailchimp и други)
 • доставчици на платежни услуги като Adyen, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay и други,
 • доставчици на системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (например Microsoft),
 • доставчици на онлайн рекламни решения (например Google, Facebook)

Доставчикът няма да предаде личните ви данни на неупълномощени трети страни.

Доставчикът или преработвателите на обработвани от него лични данни няма да ги експортират в трети страни освен САЩ, следователно сте информирани като физическо лице и сте дали Вашето съгласие. Доставчикът или преработвателите ще прехвърлят лични Ви данни в САЩ, така че да вземат подходящи защитни мерки за прехвърляне им към програмата Shield Privacy.

Свобода на избор

Вие контролирате информацията, която предоставяте за себе си. Ако решите да не предоставяте на вашия доставчик информация, тогава няма да имате достъп до определени сайтове или функции на сайта.

Лица, които искат да се откажат от клуба или информационните бюлетини от Sensilab, са помолени да ни изпратят имейл на адрес info@slimjoy.bg. Ако Вашите личните данни са променени (пощенски код, имейл адреса, физически адрес, телефонен номер), Ви молим да ни уведомите за тези промени на имейл info@slimjoy.bg.

Автоматичен запис на информация (не лични данни)

Всеки път, когато посещавате уеб страницата, автоматично се записва не-лична обща информация (номер на посещение, средно време за посещение на уеб страницата, посетени страници) (не като част от регистрацията). Ние използваме тази информация, за да измерим привлекателността на нашия сайт и да подобрим съдържанието и използваемостта. Данните ви не подлежат на по-нататъшна обработка и не се предават на трета страна.

Бисквитките

Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на доставчика да идентифицира вашия компютър, когато посещавате отново уеб страницата. Продавачът използва "бисквитки", само за да събира информация за използването на уеб страницата и да оптимизира рекламната дейност в онлайн средата.

Рекламните "бисквитки" наблюдават анонимно лицето, което използва уеб страницата на Доставчика, само ако въпросното лицето се съгласи с използването на "бисквитките" в уеб страницата.

Сигурност

Доставчикът полага всички усилия, за да гарантира сигурността на личните данни. Вашите данни са защитени по всяко време от загуби, унищожаване, фалшифициране, манипулация и неоторизиран достъп или разкриване.

Съгласие на непълнолетни лица във връзка с услугите на информационното общество

Непълнолетните под 16-годишна възраст не трябва да представят никакви лични данни на уеб страницата или по друг начин без разрешение (съгласие или одобрение) на носителя на родителската отговорност за детето (един от родителите или настойниците). Доставчикът никога няма съзнателно да събира лични данни от хора, които знае, че са непълнолетни (под 16-годишна възраст), или да ги използва и разкрива пред неупълномощени трети страни без съгласието на носителя на родителската отговорност за детето.

Гореспоменатото не засягат общото договорно право на държавите-членки, като например правилата относно валидността, формата или последиците от договора по отношение на децата.

Като се вземе предвид наличната технология в такива ситуации, доставчикът полага приемливи усилия, за да провери дали притежателят на родителската отговорност за детето е одобрил или е дал своето съгласие.

Права на физическите лица по отношение на обработката на данни

Ако имате въпроси относно нашата декларация за поверителност или обработката на личните ви данни, можете да се свържете с нас без резерви. Моля, пишете ни на адрес info@sensilab.bg или ни се обадете на 0312295205. Въз основа на Вашето запитване ще Ви информираме писмено в съответствие с разпоредбите.

За да се гарантира правилна и прозрачна обработка, имате следните права като физическо лице, съгласно разпоредбите:

Право на оттегляне на съгласието: Ако сте дали съгласието си като физическо лице за обработка на Вашите лични данни (за една или повече конкретни цели), имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработваните данните, направени въз основа на съгласието до оттеглянето му;

Съгласието може да бъде оттеглено с писмена декларация, изпратена до оператора на един от контактите, посочени на уеб страницата https://www.slimjoy.bg/contact..

Оттеглянето на съгласието за обработване на лични данни за физическо лице няма отрицателни последици или санкции. Въпреки това, операторът може вече да не може да предлага индивидуални услуги или повече от неговите услуги след оттегляне на съгласието за обработка на лични данни, в случай на услуги, които не могат да бъдат предоставени без лични данни например клуба с промоции или персонализираната информация).

Право на достъп до лични данни: Като физическо лице имате право да получите от доставчик (оператор на лични данни) потвърждение, че вашите лични данни са обработени и след това да получите достъп до личните Ви данни и определени информации(по отношение на целта на обработката, на видовете лични данни, на потребителите, на сроковете за съхранение, съответно на критериите за определяне на периодите, на наличието на право да се поправят или изтрият данни, правото на ограничения и възраженията срещу обработката и правото да подадете жалба до Надзорния орган по отношение на източника на данните, в случай че данни не са събрани от Вас, по отношение на наличието на автоматичен процес на вземане на решения, включително състава на профилите, причините за това и значението и последствията от такова обработване за вас, както и друга информация в съответствие с член 15 от GDPR).

Право на обработка на лични данни: Като физическо лице имате право да поискате от доставчика незабавно да поправи неточни лични данни за Вас. Като физическо лице, предвид целите на обработката, имате право да попълвате непълни данни, включително чрез подаване на допълнителна декларация;

Правото на изтриване на личните данни ("правото на забравяне"): в качеството на физическо лице имате право да изискате от доставчика да изтрие без неоснователно забавяне вашите лични данни, отнасящи се до Вас, а доставчика трябва на свой ред да изтриете без неоправдано забавяне данните при наличие на една от следните причини:

(а) данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин,

(б) Ако оттеглите вашето съгласие и няма друго правно основание за обработка,

(в) ако възразявате срещу обработването и не съществуват сериозни правни основания за обработката,

(г) данните са били обработени незаконно,

(д) данните трябва да бъдат заличени, за да се изпълнят правните задължения в съответствие със законодателството на ЕС или законодателството на държавата-членка, към която се отнася доставчика,

(е) данните са събрани по отношение на предлаганите услуги за информационното общество.

Като физическо лице, в някои случаи, описани в параграф 3, чл. 17 от GDPR, не можете да изтриете данните;

Право на ограничаване на обработката: като физическо лице имате право да изискате от доставчика да ограничи обработката, когато съществува един от следните случаи:

(а) ако оспорите точността на данните за периода, който позволява на доставчика да провери точността на данните,

(б) обработката е незаконна и вие се противопоставяте на изтриването на данните и вместо това искате ограничаване на тяхната употреба ,

(в) доставчикът вече не се нуждае от данни за обработка, но ако Вие имате нужда от тях за прилагане, изпълнение и подкрепа съответно, да защитите законовите изисквания,

(г) сте подали възражение срещу обработката, докато не бъде установено дали правните мотиви на доставчика надделяват над вашите причини;

Право на прехвърляне на данни: Като физическо лице имате правото да получавате лична информация за вас, която сте предоставили на доставчика, в структурирана, широко използвана и четима от компютър форма в достъпен формат и имате право да изпратите тази информация на друг оператор, без доставчикът, на когото са предоставени лични данни, да ви пречи за това, а именно когато:

(а) обработката се основава на съгласие или договор, и

(б) обработката се извършва по автоматизиран начин.

Като физическо лице, когато упражнявате правото на това прехвърляне, имате право да прехвърляте лични данни директно от един оператор (доставчик) на друг, когато това прехвърляне е технически осъществимо;

Право на оспорване на обработката: като физическо лице, въз основа на вашите конкретни обстоятелства може по всяко време да оспорвате обработването на лични данни, необходими за изпълнение на задачи от обществен интерес или за упражняване на публична власт, предоставени на доставчика(точка (д) член 6, параграф 1 от GDPR) или е необходимо за законните интереси, следвани от доставчика или трета страна (член 6, параграф 1 от GDPR точка (е)), включително създаването на профили, основаващи се на такава обработка; доставчикът прекратява обработването на лични данни, освен ако не докаже основателните причини, необходими за обработката, която надделява пред вашите интереси, права и свободи или искане, съответно защитаване на правните искания.

Когато личните данни се обработват за маркетингови цели, физическо лице има право да се противопостави по всяко време на обработването на данни, свързани с тях, за целите на подобен маркетинг, включително чрез профилиране, доколкото се отнася до такъв тип директен маркетинг; когато физическото лице възразява срещу обработката на лични данни за целите на директния маркетинг, данните вече не се обработват за тези цели.

Когато данните се обработват за научни или исторически и научноизследователски цели или за статистически цели, физическото лице има право да се противопостави, по причини, свързани с конкретната му ситуация и обработваните данни, освен ако не е необходима обработка да изпълнява задачата, която се извършва по съображения за обществен интерес;

Правото на подаване на жалба до надзорния орган: без да се засяга каквото и да е друго средство за защита (административно или друго), Вие имате право като физическо лице да подадете жалба до надзорния орган, по-специално (в Словения, това е Оправомощено лице за информация), ако считате, че обработването на Вашите данни наруша правилата за защита на личната информация.

Без да се засягат други средства (административни или извънсъдебни), Вие имате като физическо лице правото на ефективно средство за защита, а именно срещу правно обвързващо решение на надзорния орган във връзка с него, както и в случаите, когато надзорният орган не разглежда жалбата Ви или не Ви информира в рамките на три месеца за статута на делото или решението по жалбата. За производството срещу надзорния орган, са компетентни съдилищата на държавата-членка, в която се намира надзорният орган.

Физическо лице може да отправя в писмена форма, всички свои претенции относно личните си данни към един от операторите, посочени за контакт на интернет страницата https://www.slimjoy.bg/contact..

За целите на надеждната идентификация при упражняване на правата на лични данни, операторът може да поиска допълнителна информация от физическо лице и да откаже предприеме на каквото и да е действие ако докаже, че не може да идентифицира надеждно лицето.

Операторът трябва да отговори без необосновано забавяне на искането на физическо лице, което упражнява правата си за лични данни, т.е. не по-късно от един месец след получаване на заявлението.

Уведомяване на Надзорния орган за нарушение на защитата за личните данни

В случай на нарушение на защитата за личните данни доставчикът е задължен да информира за това компетентния надзорен орган, освен в случай в който е възможно чрез нарушението да не са погазени правата и свободите на лицата. Когато в момента на нарушението съществува съмнение за извършено престъпление, Доставчикът е длъжен да информира компетентната полиция и / или прокуратурата за съответното нарушение.

В случай на нарушение, което може да създаде висок риск за правата и свободите на физическите лица, Доставчикът е длъжен да информира незабавно, съответно когато е възможно, без неоснователно забавяне, физическите лица, за които се отнасят личните данни. Уведомлението до физическото лицето трябва да бъде направено на разбираем и ясен език.

Публикуване на промени

Всички промени в правилата ни за поверителност ще бъдат публикувани на тази уеб страница. Чрез използването на уеб страниците, лицата потвърждават, че приемат и са съгласни с пълното съдържание на тази декларация за поверителност.

Актуализирано: 16 май 2018 г.